Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

1. Winacties worden geïnitieerd door Oysters & Footprints, gevestigd te Bergen lb. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Door deel te nemen aan de betreffende actie, ga je akkoord met de voorwaarden

3. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer aan alle voorwaarden vermeld in de betreffende actie is voldaan.

4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

5. Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. Indien dit niet wordt nageleefd, kan uitsluiting van deelname plaatsvinden.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen en indien sprake is van een actie via Facebook, wordt de winnaar ook via de facebookpagina van O&F bekend gemaakt.

10. Indien het een facebook-actie betreft, is de actie uitdrukkelijk georganiseerd door Oysters & Footprints en heeft Facebook als organisatie  geen enkel aandeel in de inhoud en vormgeving van de betreffende actie. Facebook is niet verantwoordelijk en kan derhalve ook niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit de acties.

11. Oysters & Footprints  kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit in het nadeel van de deelnemer werkt.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Oysters & Footprints voor de winactie en toezenden van de nieuwsbrief. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.   Je kunt altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen. Dit kan door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Oysters & Footprints.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

18. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact opgenomen worden met Oysters & Footprints via info@oysters-and-footprints.nl .