Privacybeleid

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. Een verordening om de bescherming van persoonsgegevens beter te waarborgen binnen de EU. Het is daarmee verplicht om gebruikers van de website en diensten te informeren over de verwerking van persoonsgegevens, de doelen hiervan en de bijbehorende rechten en plichten. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan deze Europese Privacywet.

De blog Oysters & Footprints respecteert en beschermt uiteraard de persoonsgegevens van gebruikers. In deze privacyverklaring is beschreven op welke wijze Oysters & Footprints persoonsgegevens verwerkt en met welk doel dit gebeurt.

Persoonsgegevens welke door Oysters & Footprints worden verwerkt

Oysters & Footprints verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Oysters & Footprints verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • De verstrekte naamgegevens
 • e-mailadres;
 • je website;
 • Gegevens welke geanalyseerd worden middels Google Analytics. Dit betreft informatie over bezoekersaantallen, herkomst van bezoekers, welke artikelen worden gelezen. Deze informatie wordt door Google Analytics verkregen via het IP-adres van de gebruiker. Het wordt gebruikt met het doel inzicht te krijgen in het bezoek- en klikgedrag van bezoekers om zo de website te kunnen optimaliseren.
 • overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt middels een reactie die je plaatst of in een andere vorm van correspondentie;
 • Door jezelf ingevoerde gegevens,zoals reactie op een blog/artikel, worden openbaar gepubliceerd op de website. Wanneer je via een inlog reageert, wordt de foto die je gebruikt ook zichtbaar.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Oysters & Footprints verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Onderhouden en optimaliseren van de website www.oysters-and-footprints.nl
 • Verzenden van een nieuwsbrief indien je je hiervoor expliciet hebt aangemeld
 • Faciliteren van een reactiemogelijkheid op artikel om deze te kunnen tonen op de site

De gegevensverwerking van de weblog Oysters & Footprints gebeurt omdat:

 • Hier expliciet toestemming voor is gegeven door gebruiker
 • Dit wettelijk verplicht is gesteld

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Oysters & Footprints heeft niet als doel gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Oysters & Footprints kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wanneer je van mening bent dat Oysters & Footprints zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@oysters-and-footprints.nl , de gegevens worden dan verwijderd.

Termijn bewaren persoonsgegevens

Oysters & Footprints bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • gegevens die je achterlaat via je een reactie onder een blogbericht:
  • deze blijven openbaar zichtbaar zolang het blogbericht is gepubliceerd
 • Mailwisselingen:
  • deze worden binnen 4 weken na afsluiting van de reden van contact verwijderd.
 • Uitschrijving nieuwsbrief:
  • Deze wordt binnen twee weken verwerkt en hiermee worden tevens bijbehorende naam- en emailadresgegevens verwijderd.

Bescherming persoonsgegevens

Oysters & Footprints neemt passende maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen door middel van:

 • Anonimiseren van de IP-adressen in Google Analytics
 • Uitschakelen “gegevens delen”in Google Analytics
 • Legitimatieplicht bij de aanvraag tot inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen van gegevens
 • Indien er externe partijen betrokken zijn bij de gegevensverwerking, is hierop een verwerkersovereenkomst van toepassing. Hiermee wordt de zorgvuldigheid van de gegevensverwerking gewaarborgd. Oysters & Footprints blijft eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Op dit moment is dit het geval bij:
  • VimexxWebhosting
  • Google
  • WordPress
  • Affiliate partners
 • Gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen enkel gegevens via een beveiligde SSL internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Bent u van mening dat uw gegevens niet of niet voldoende worden beschermd, neem dan contact op via info@oysters-and-footprints.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Oysters & Footprints verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Melding bij datalek

Op het moment dat er sprake is van een datalek ,verlies, -en/of diefstal van persoonsgegevens, zal Oysters & Footprints deze gelijk melden bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Oysters & Footprints gebruikt

Oysters & Footprints gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oysters & Footprints gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatst Oysters & Footprints cookies die het surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld via Google Analytics, zodat er op maat gemaakte content op het juiste moment aangeboden kan worden. Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media en overige externe links

Op de website van Oysters & Footprints zijn een aantal social media buttons en externe links van andere organisaties en affiliate partners verwerkt. De meeste social mediakanalen en organisaties werken met cookies en hebben hun eigen privacybeleid. Hierop kan Oysters & Footprints geen invloed uitoefenen. Lees de privacy verklaringen van deze organisaties en social mediakanalen om te weten hoe zij met verzamelde persoonsgegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door je gegevens op de website achter te laten heb je toestemming gegeven om deze te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oysters & Footprints en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Oysters & Footprints van jou heeft in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering , gegevensoverdracht  van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming kan je doen via email naar: info@oysters-and-footprints.nl

We vragen hierbij om een kopie van je legitimatie om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek .

Geautomatiseerde besluitvorming

Oysters & Footprints neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kunnen hebben.

Klachtenprocedure

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl